Pre technikov

Poskytujeme:

- skenovanie modelov a následné zhotovenie  zirkónoxidových konštrukcií priamo v našej technike

- skenovanie modelov, zaslanie dát do frézovacieho centra  a vyhotovenie kovovej konštrukcie

- individuálne školenia na skenovanie, design

- školenia na vrstvenie keramických materiálov ( kovokeramika, celokeramika)

- školenia na snímateľnú protetiku (skelety, zásuvné spoje)

 

Kontakt

Pavol Takáč P.T.dent s.r.o.
Zubná technika
SNP 1, 06101
Spišská Stará Ves
0905359491 palotakac@gmail.com